Tablet Travel Slovakia

DACR - digitálna agentúra pre cestovný ruch

www.dacr.sk

Slovensko na jednom mieste. Dotkni sa - spoznaj - cestuj. Slovakia in one place. Touch it - know it - travel.


Tablet Travel Slovakia február 2014